چاپ خبر
طاهره پنج‌شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰
دریافت گواهینامه کوچینگ(Coaching)
دریافت گواهینامه کوچینگ(Coaching) مدرسه از موسسه M-CIDA فنلاند توسط سرکار خانم دکتر کاشانی، مدیریت دبستان طاهره
دریافت گواهینامه کوچینگ(Coaching) مدرسه از موسسه M-CIDA فنلاند توسط سرکار خانم دکتر کاشانی، مدیریت دبستان طاهره
 
      
 
انتهای پیام/.