پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
     
فضاها و امکانات
 
 
 
لابراتوار هوشمند زبان
 
 
     
 
     
فضاها و امکانات
 
 
 
 
آزمایشگاه
 
 
 
     
 
     
فضاها و امکانات
 
 
 
 
سایت کامپیوتر
 
 
 
     
 
     
فضاها و امکانات 
 
 
 
سالن همایش