پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
     
مدیریت
 
موسس مجتمع آموزشی غیر دولتی طاهره سرکار خانم حبل الورید با سابقه بالغ بر 33 سال تجربه کار که حدود 28 سال آن مدیریت در دبیرستان های منطقه 6 و 2 را داشته و با توجه به سوابق کاری ایشان دبیرستان توانسته رتبه 1 و درجه 1 را در طرح درجه بندی مدارس غیر انتفاعی احراز نماید .

خلاصه ای از سوابق کاری ایشان به شرح زیر می باشد :
از سال 1353 تا 1361 به عنوان دبیر
ا
ز سال1361تا  1364 به عنوان مدیر دبیرستان کوثر و شبانه جهرمی منطقه 2 تهران
 
از سال1364- 1365  به عنوان مدیر دبیرستان نور قائم  منطقه 2 تهران 
از سال 1365 تا  1371به عنوان مدیر دبیرستان توحید منطقه 6 تهران
 
از سال 1371 تا کنون به عنوان مدیر و موسس  دبیرستان غیر دولتی طاهره منطقه 2 تهران

 

.....................................................................................................................................................................................​.

 
مدیریت دبستان دخترانه طاهره سرکار خانم  مهدیه رواسی کاشانی  از سال 1392 بعنوان مدیر دبستان طاهره مشغول بکار می باشند
 
خلاصه ای از سوابق تحصیلی و کاری ایشان به شرح زیر می باشد:
  • دانشجوی مقطع دکتری در رشته DBA در دانشگاه تهران 
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته MBA از دانشگاه UKM مالزی
دارای مدرک کارشناسی در رشته ریاضی کاربردی
معاون اجرایی دبیرستان طاهره از سال 1389 تا سال 1392
مدرس ریاضیات دبیرستان از سال 1380 تا 1386