پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
 
     
بازدید رئیس منطقه 2 از دبستان طاهره