پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
 
     
آسمان نما
 
 
 
 
 
     
 
     
پارک شاهین